දඟකාර සුළඟ...

දඟකාර සුළඟ...
♥ ♥ ඔයා නම් මහම මහා හිතුවක්කාරයෙක්...දඩබ්බරයෙක්... මගේ ලෝකේ මට පාඩුවේ ඉන්න නොදී....හඹා ආව දඟකාර හුළඟක් ඔයා.... ♥ ♥

Tuesday, April 5, 2011

Dinayaka Oba Maa - 6th Lane + lyricsතරුකැට නෙත් ළඟ සිත නැවතුන දා...
ලොවම නිසල වී එක මොහොතක්...
නුඹේ හදින් මා සෙනෙහස් සුවඳට...
සිත බැඳුනයි දස දහස් වරක්....

Monday, April 4, 2011